• به نام خداوند حق و عدالتو اين منم زنی تنها درآستانه   فصلی سرد...    در ابتدای درک هستی آلوده زمين وياس ساده وغمناک آسمان....                 
/ 0 نظر / 18 بازدید