آلفاویل

آلفاویل-ژان لوک گدار-1965

 

"آلفاویل" یک شهر کاملن مدرن است که همگی باید از قوانین وضع شده که گاه هر روز تغییر می کند پیروی کنند و گرنه به سختی مجازات خواهند شد.(داستان فیلم بماند برای دیدنش)

 

وقتی این فیلم را دیدم یاد تخیلات کودکی ام افتادم " خانه ای که همه چیز در آن قابل کنترل بود و یک حیاط بزرگ با حصاری شیشه ای!" خب ، کم کم فهمیدم این دو به سختی در کنار هم باقی می مانند،یعنی خود به خود یکی به خاطر دیگری از بین خواهد رفت. در "آلفاویل" کلماتی از قبیل عشق و وجدان وجود نداشت.فکر که می کنم می بینم "آلفاویل" تقریبن همین دنیایی است که ما در آن زندگی می کنیم هر چند که  ظاهری لطیف تر و مهربان تر از سالن های باریک و خیابان های سرد آلفاویل داشته باشد.

وقتی حتا خود من هم به عشق مشکوکم حس می کنم هیچ بعید نیست  که جهان آینده  دقیقن آلفاویلی بزرگ باشد .بدون اشک،بدون عشق و بدون وجدان.

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
کتایون

داشتم می ترسیدم از جهان پیرامون و خودم که توی خط آخر کلمه ی اشک رو هم دیدم. یادم اومد که هنوز می تونم گریه کنم بنا بر این هنوز جای نگرانی نیست[لبخند]

زهرا موثق

به تعبیری جهان ٍ کافکایی ، به تعبیر دقیق ترش جهان ٍ جورج اورول ای. نه بابا ، خجالتم بابت اون چیزی نبود که تو برداشت کردی. نه اینکه زیاد تحویلم گرفته بودی ، نوعی رودل کردن بود.همین والا! وگرنه ما بیشتر مخلصیم.