روز جهانی ی رقص...

امروز روز جهانی ی رقص است... روز جهانی ی چیزی که در کشور ما هیچ جایی ندارد... به راحتی از ذهن خیلی ها پاک شده و بسیاری دیگر هم حتی درباره اش فکر  نمی کنند... رقص... این زبان تن  که شاید گاهی بهتر از هر زبانی یاری مان کند...

دقیقن نمی دانم چرا این پست را نوشتم... فقط نوشتم به خاطر دلتنگی هایم...همین...

ballet_07.jpg

shop_ballet2.jpg

ballet-art-prints-uk.jpg

 

/ 10 نظر / 13 بازدید
حميد

بيا و کنار من خسته تا شو...بشين...نه بخند و کمی بعد...راستی می تونم از شما برای يه رقص ساده دعوت کنم؟

فرزاد

بابت اين پست خوب هم ممنون.واقعن مايه ی تاسفه که اين هنر رو هم از زندگيمون خط زدن.هميشه وقتی جايی رقص خوبی ميبينم از اينکه بلد نيستم برقصم حالم گرفته ميشه(صحنه ی رقص توی فيلم بوی خوش زن بازم يادم اومد!)

حميد

بيا کنار غزل با من غريب برقص...و حرف های من گوش کن ...نه برقص...

ساقی

زبان تن؟؟؟ انگار تن نميرقصه...يعنی رقصونده ميشه تو رقص ... گمونم رقص زبون يه چيزه ديگه اس...حس ..دل ...جان..نميدونم ولی هر بچه کوچولوی رقص نديده ای ميرقصه با شنيدن آهنگ...دقت کردی؟؟

حامد

چرا! ما ايرانيا زياد قر و اطوار ميايم.پس هر روز روز رقصه

فرزاد

رد پای مارمولک کثيف باز پيدا شده لطفن اگر صلاح ميدونی قسمت درج پس از تاييد رو فعال کن تا نتونه از طریق وبلاگت به کسی توهینی بکنه

فرزاد

اميدوارم... اخيرن توی چندتا بلاگ از جمله خودم....

حو ریه

ببین تو حق نداری توی ایران این حرف رو بزنی[شکست] میدونی میشه سایت رو غیر مجاز کنم بی شور [بازنده] احمق کثافت این جا ایرانه نه خارج[مغرور]