...

 

مرده بر مرده،در میان مردمان بیچاره،و دیگر در میان زندگان ناگزیر به مردن نبودن.این ها هم نه؛ حتا این ها هم نه،ماه من در زیر این جا بود،بسیار زیر،کمترین چیزی که می توانستم آرزو کنم،و یک روز، خیلی زود، یک شب زمین تاب، در زیر خاک،موجودی میرنده،مثل من،در روشنی خاکستری می گوید،این ها هم نه، حتا این ها هم نه،و بی آن که بتواند احساس تاثر بکند،می میرد...

                                                                                            

                                                                                          مالون می میرد-بکت-ترجمه مهدی نوید

/ 3 نظر / 27 بازدید
کتایون

...و بی آن که بتواند احساس تاثر بکند...

نازنین

سلام مهدیه جان متن زیبایی انتخاب کردی... ازت بی خبرم!

زهرا موثق

یه جورایی خجالت کشیدم بابت لحن گرم و صمیمی ات.ممنون رفیق بکت رو دوست دارم و اعتراف می کنم مالون می میرد رو بیشتر به دلیل جاذبه ی بی اندازه ای که خود بکت برام داشت تا آخر خوندم عوض اینکه جهان بینی کتاب بیهوشم کنه.یه جورایی خیانت به اصلی که بکت روش پافشاری می کرد، خصوصا توی خود کتاب مالون می میرد.خوب کاری کردم نه؟!