بازگشت به گذشته چندان هم بد نیست و البته وبلاگ قدیمی را حذف نکردن خوبی هایی هم دارد که من تازه امروز فهمیدمش...

دوست عزیز دوران دانشگاهم را با همین وبلاگ امروز پیدا کردم... و این پست را برای او می نویسم که می دانم باز هم به اینجا سر می زند...

البته این شاید به نظر ذکر خاطره ی شخصی باشد اما پیام هم دارد و آن اینکه:این دنیا با همه ی مجازی بودنش گاه دوستی های حقیقی را به هم پیوند می دهد...

به یاد پوستر دیوار اتاق- خوابگاه نجم با شیلا:

شیشه ی پنجره را باران شست

از دل من اما

چه کسی نقش تو را خواهد شست؟

برای بتول شفیعی ثابت...

/ 0 نظر / 18 بازدید