سنگ و کلوخ

دختری با خالکوبی اژدها

 

دختری با خالکوبی ی اژدها- نیلس آردن اوپلف-2009

 

شاید بعضی وقت ها برای دیدن بعضی فیلمها باید شرایط خاصی داشته باشی تا بیشتر از دیدن شان لذت ببری. به نظر من این فیلم یکی از همان فیلم هاست. شاید هر کسی از دیدن این فیلم لذت ببرد. اما اگر زن باشی تا مغز اسخوانت نفوذ می کند و روحت را تا اعماق می کاود . دختری که تنها بیست و چهار سال دارد و رنج بردن را می توان به وضوح در وجودش دید. دختری که رازهای ناگفتنی اش آن قدر زیاد هستند که حتا اگر بیان هم نشوند باز هم می توان با دقت به رفتارهای او لااقل آنها را حدس زد و یا به داشتن چنین رازهایی پی برد.
 و شاید به خاطر همین رازهاست که به راحتی می تواند رازهای دیگران را کشف کند و ذهنش به قدر کافی حساس هست که حتا از کوچکترین جزئیات هم بی تفاوت نگذرد.
" دنیا زشتی کم ندارد" اما اگر زشتی های زیادی دیده باشی آن وقت است که اندک زیبایی را می ستایی و پاسش می داری و به یاری اش می شتابی و او را طلب می کنی.


 

 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        شنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٩ - مهدیه عباس پور