سنگ و کلوخ

جان آپدایک

 

 

 

 

هر چی خواستم در باره ی آپدایک بنویسم دیدم مطلبی کلی تر از این نمی تونم بذارم توی وبلاگ:

" جان آپدایک"

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        شنبه ۳ بهمن ،۱۳۸۸ - مهدیه عباس پور