سنگ و کلوخ

توصیف

 

سایت توصیف راه اندازی شد

 

وب سایت تو صیف یک شبکه هنری می باشد ، یک فضای حرفه ای به منظور فعالیت در شاخه های مختلف هنر.

جهت مشارکت در این شبکه هنری می توانید به گروه های موجود بپیوندید و با کمک سایر اعضا به فعالیت در زمینه های مورد علاقه خود بپردازید

 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        یکشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸۸ - مهدیه عباس پور