سنگ و کلوخ

ادبیات ...

 

 

کامو

 

 

موپاسان

 

 

 

داستایفسکی

 

در چند ماه گذشته سه تا از بهترین کتابهایی که خوانده ام و بیشتر از کتاب ها  نویسندگان شان را دوست دارم این ها هستند: جنایت و مکافات  (داستایفسکی) - بل آمی (موپاسان) - بیگانه (کامو)

 

......

...

.

 

امروز جایزه ی نوبل ادبیات 2009 به خانم " هرتا مولر"  اهدا شد.

 

هرتا مولر

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        پنجشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸۸ - مهدیه عباس پور