سنگ و کلوخ

عکس

 

 

یک عکس که خیلی دوستش دارم . عکس از علی

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        پنجشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸۸ - مهدیه عباس پور