سنگ و کلوخ

عکس

 

این بار وبلاگم را با چند عکس از علی به روز می کنم :

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        شنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٧ - مهدیه عباس پور