سنگ و کلوخ

صید قزل الا در آمریکا

 

 

 

 

"صید قزل الا در آمریکا" نوشته ی "ریچارد براتیگان" (1984-1935)ترجمه ی "هوشیار انصاری فر".

این کتاب ترجمه ی دیگری هم دارد از "یزدانجو" که من همان اولی را خوانده ام.

از خواندن کتاب لذت بردم اگر چه سخت بود خواندنش به خاطر اسامی ی  متعدد مکان ها و اشخاص و ... که مربوط به کشور آمریکا بود و نا آشنا.اما  به هر حال روح نوشته و شیوه ی نوشتن ارجمند و قابل احترام بود برایم.

نمی دانم چرا ناخودآگاه به یاد"کافه پیانو " افتادم و به ذهنم رسید که نویسنده به تقلید از براتیگان کتابش را نوشته است. چون در ظاهر آن هم کتابی بود با فصول ِ کوتاه ِ نامگذاری شده و پر از اسامی ی خاص.اما به هر جهت هر چه که بود تفاوت شان از زمین تا آسمان بود.

وقتی نوشته ای  را می خوانیم، چه کتاب باشد یا نامه یا هر چه  باشد، به راحتی به ذهن نویسنده دست می یابیم .حالا من شده ام عاشق براتیگان.کسی که ماجرای سفر خود با همسر و فرزندش را به این زیبایی نوشته. طوری که عمق نگاه و وجودش پیداست. بسیار قابل تحسین بود برایم.

عکس براتیگان روی جلد این کتاب از نکات جالب است و نیز بخشی که در مورد همین عکس توضیحات قابل توجه و ظریفی می دهد.

چیزی که در این کتاب دوست نداشتم " به صورت سپاس نامه" بود که نوشته ی مترجم است.شاید هم لازم بوده اما من...

شیفته ی براتیگان شده ام و فعلن در گرماگرم این شیفتگی هستم! شاید قسمت اعظم شیفتگی ام مربوط باشد به کالیبر 44 و 49 سالگی ی براتیگان.

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        یکشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٧ - مهدیه عباس پور