سنگ و کلوخ

پرورش دهنده زنبور عسل

عکس متعلق به فیلم نیست!

پرورش دهنده زنبور عسل-آنجلوپولوس-1986

 

 

فیلم ماجرای زنبورداری است که طبق معمول هر بهار برای زنبورهایش به دنبال گل راهی می شود .

 

در طی این سفر علاوه بر دیدار با هر آنچه تکه ای از گذشته اش بوده است با دختری آشنا می شود .دختری بی خانمان که هر از گاهی با او همراه و همسفر می شود.

ریتم آرام فیلم  انگار آدم را آماده می کند برای بغضی که قرار است گلویش را بگیرد. درگیری آدم ها با خودشان، تنهایی شان و تمام زندگی گذشته. و این که بعد از مدتی زندگی کردن دیگر به راحتی یک جوان یا نوجوان نمی توان با خیلی چیزها کنار آمد .مسائلی که شاید زمانی برای سرگرمی یا رهایی از تنهایی به آن پناه می برد.دنیا سخت تر از زمانی می شود که در جوانی بود... اگر چه هنوز زندگی همان است و جهان همان.اما انسان که مدام تغییر می کند و هر روز سنگینی بر شانه هایش بیشتر می شود دیگر حتا توان رهایی از احساس های جان فرسای خودش را هم ندارد و این فشار و سنگینی مضاعف وادارش می کند که تمام چیزهای ارزشمند زندگی اش را دور بریزد،همه چیزهایی که تا به حال برایشان زندگی کرده ... و در ظاهر هم خالی شود از هر چه حضورش را در جهان نمایان می کرده است. تهی از درون و از بیرون.همان چیزی که اغلب من هم احساس می کنم به آن دچارم.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        چهارشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٧ - مهدیه عباس پور