سنگ و کلوخ

احمد شاملو

 

 

از برای تو مفهومی نیست

                                                نه لحظه ای :

 

پروانه ایست که بال می زند

 

یا رود خانه ای که در گذر است._

 

 هیچ چیز تکرار نمی شود

 

و عمر به پایان می رسد:

 

پروانه بر شکوفه ای نشست

 

و رود

 

به دریا پیوست.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        یکشنبه ٢ امرداد ،۱۳٩٠ - مهدیه عباس پور