سنگ و کلوخ

گوچه ابرهای گمشده، کوروش اسدی :: سه‌شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩٦
سال 95- کیوتو- یاسوناری کاواباتا :: شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳٩٦
در تو در تو - آلن رب گریه- ترجمه منوچهر بدیعی :: سه‌شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳٩۳
دوباره ... :: یکشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳٩۳
کسی که دوستش می دارم- برتولت برشت :: دوشنبه ۳ مهر ،۱۳٩۱
شعری از مرام المصری- ترجمۀ حسین منصوری :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳٩۱
جمع بزرگان :: یکشنبه ٩ بهمن ،۱۳٩٠
کمدی شکلک ها -فلیپه آلفو -مترجم : بهمن خسروی :: دوشنبه ۱٩ دی ،۱۳٩٠
چشمه - دارن آرنوفسکی :: جمعه ٢٥ آذر ،۱۳٩٠
بی بال و پر- طنزهای وودی آلن :: چهارشنبه ۱۸ آبان ،۱۳٩٠
اوگتسو -کنجی میزوگوچی :: یکشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳٩٠
احمد شاملو :: یکشنبه ٢ امرداد ،۱۳٩٠
هدایت :: جمعه ۱٩ فروردین ،۱۳٩٠
آشفتگی های ترلس جوان(روبرت موزیل)- آقایی از سانفرانسیسکو(ایوان بونین) :: سه‌شنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٩
یادداشت ها- کامو :: جمعه ۱٧ دی ،۱۳۸٩
برف بهاری - یوکیو میشیما :: شنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٩
سرچشمه های دانایی و نادانی :: سه‌شنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٩
متن هایی برای هیچ-ساموئل بکت :: یکشنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٩
فیلم های ایرانی :: جمعه ۱۱ تیر ،۱۳۸٩
قسمت های تبعیدی :: پنجشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٩
تنها سکوت پژواک حقیقت است - رابرت لِرد :: شنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٩
دختری با خالکوبی اژدها :: شنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٩
کتابهای دوست داشتنی 88 :: سه‌شنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٩
لِی لِی - خولیو کورتازار :: دوشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸۸
پل استر :: یکشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۸
جان آپدایک :: شنبه ۳ بهمن ،۱۳۸۸
سنگینی رویاها - جنی پال :: جمعه ۱۱ دی ،۱۳۸۸
مرگ از من دور نیست - سافو :: یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۸
داستان کوتاه :: سه‌شنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸۸
تاریکی :: جمعه ٦ آذر ،۱۳۸۸
بعد از تو :: شنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸۸
توصیف :: یکشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸۸
ادبیات ... :: پنجشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸۸
به نام آنکه صدا را آفرید- حسین عباس پور :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۸
عکس :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸۸
کافکا در کرانه :: شنبه ۳۱ امرداد ،۱۳۸۸
جان مالکویچ بودن :: یکشنبه ٧ تیر ،۱۳۸۸
... :: یکشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸۸
برای تو هزار بار ... :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
از مجموعه "سرزمین مادری"-رزه آوسلندر- ترجمه حسین منصوری :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
جان کلر - من هستم! :: چهارشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٧
عکس :: شنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٧
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد :: یکشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٧
مرگ سقراط :: شنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٧
اعتقادات ما تا چه حد متعارفند؟ :: دوشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٧
چیدن سپیده دم-مارگوت بیکل-ترجمه احمد شاملو :: پنجشنبه ٧ آذر ،۱۳۸٧
صید قزل الا در آمریکا :: یکشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٧
... :: دوشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٧
... :: چهارشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٧
... :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٧
چریکه ی تارا :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٧
... :: یکشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٧
کافه پیانو :: شنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٧
سیلویا –فریاد مورچگان :: دوشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸٧
پدرو پارامو-خوان رولفو :: جمعه ۱ شهریور ،۱۳۸٧
پرورش دهنده زنبور عسل :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٧
توهم بزرگ :: دوشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٧
آلفاویل :: چهارشنبه ٢ امرداد ،۱۳۸٧
... :: دوشنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٧
زندگی :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٧
پیام به ناآمدگان-عالمتاج قائم مقامی(ژاله) :: یکشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٦
امپراتوری درون مرزی :: دوشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٦
نکسوس-آنائيس نين و اليس نيل! :: چهارشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٦
اول دی ماه :: شنبه ۱ دی ،۱۳۸٦
خاطرات روسپيان سودازده ی من :: شنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸٦
خاندان چن چی :: سه‌شنبه ٦ آذر ،۱۳۸٦
گلشيری :: یکشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٦
شنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٦ :: شنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٦
مربای حقيقت :: سه‌شنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٦
عکس هایی از استرارو :: یکشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٦
نخستين برنامه ساز کامپيوتر :: سه‌شنبه ۳ مهر ،۱۳۸٦
پستچی :: شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٦
... :: سه‌شنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٦
... :: چهارشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٦
برای «نجات» :: سه‌شنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٦
خاطرات يک گيشا :: دوشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٦
کلمات :: یکشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٦
زيبای ربوده شده :: شنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸٦
چرا فقط صفرم؟! :: جمعه ٢٢ تیر ،۱۳۸٦
يادداشت خود كشي :: جمعه ٢٢ تیر ،۱۳۸٦
آزادی :: پنجشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٦
دوشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٦
دوشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٦
از قافله خيلی عقب ام! :: چهارشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٦
مدئا :: یکشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦
روز جهانی ی رقص... :: یکشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦
درباره ی اشميت :: شنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦
بوی خوش زن :: چهارشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٦
سکوت :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٥
۸ مارس :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٥
تنها ديوانگان آرام و خاموش‌اند :: دوشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٥
یکشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٥
تکرار :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٥
... :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٥
غرور و تعصب :: شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٥
دوشنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٥
تنهايی هايم :: دوشنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٥
... :: چهارشنبه ٦ دی ،۱۳۸٥
سه‌شنبه ٩ آبان ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٩ آبان ،۱۳۸٥
بازگشت... :: یکشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٥
نفت :: چهارشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٢
تنهایی :: چهارشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٢
ای کاش :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
با اندیشه اش :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
زلیخا سخن می گوید :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
روح :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
ماهی :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
مرگ :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٢
جمعه ٢٠ تیر ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢٠ تیر ،۱۳۸٢