سنگ و کلوخ

چشمه - دارن آرنوفسکی

اینکه بعد از مدتها یک فیلم عالی ببینی خیلی لذت بخشه

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        جمعه ٢٥ آذر ،۱۳٩٠ - مهدیه عباس پور