سنگ و کلوخ

...

 

من اینجا بس دلم تنگ است


و هر سازی که می بینم بد آهنگ است


بیا ره توشه برداریم ،


قدم در راه بی برگشت بگذاریم ،


ببینیم آسمان  هر کجا  آیا همین رنگ است ؟

 

"م. امید"

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        یکشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸۸ - مهدیه عباس پور