سنگ و کلوخ

بازگشت...

بعد از سه سال به این وبلاگ برگشتم .دلیلش شاید فقط حس نوستالژیکی بود که به من دست داد.با اینکه وبلاگ های دیگری هم دارم ... به هر حال برگشتم و در هر چیزی نباید پی دلیلی گشت...

فکر کردم اینجا چه بنویسم بهتر است؟شاید خاطرات روزانه؟که البته به نظرم مسخره ترین کار است(البته به نظر من فقط )فکر می کنم دانستن اینکه من دیروز برای اولین بار عقربی را از نزدیک دیدم مثلن،چه تأثیری می تواند بر زندگی خواننده ی وبلاگم داشته باشد.خب البته همه اینها نظرات شخصی ی من هستند. این وبلاگ حدود سه سال منتظرم مانده .حالا هم حتمن آن قدر صبور هست که منتظر حرفهای مفید بماند هر چند که طول بکشد! به هر حال دوباره خواهم نوشت

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        یکشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٥ - مهدیه عباس پور